Course curriculum

 • 1

  Introduktion

  • Hur man kan minska köer och öka tillgången till terapitjänster?

  • Rekommenderad litteratur

 • 2

  Bakgrund

  • Milton Erickson

  • Mental Research Institute

  • Insoo Kim Berg (USA)

  • Moshe Talmon (Israel)

  • Flavio Cannistra (Italien)

  • Windy Dryden (England)

  • Intervju med Jeff Young (Australien)

 • 3

  Teoretisk utgångspunkt

  • Väck känslan av hopp

  • Väck förmågan att tänka kreativt

 • 4

  Praktiska råd

  • Inled samtalet annorlunda

  • Visa intresse för styrkor och resurser

  • Fokusera på framtiden och mål i stället för problem och det förflutna

  • Se situationen som process

  • Omvandla problem till mål

 • 5

  Struktur för samtal

  • En möjlig struktur för samtalet

  • Intervjuformulär

 • 6

  Ett exempel

  • Ett fallexempel

 • 7

  Frågor och svar

  • Varför heter det SST?

  • Kan man använda SST vid psykiska störningar?

  • Hur länge tar ett SST möte

  • Vilka psykoterapi-inriktningar kan man tillämpa?

  • Är det alltid frågan om individual terapi?